Cart

Hiện chưa có sản phẩm
Total: $0.00
Checkout
Extra

Extra

 Corn (Extra)

Corn (Extra)

$1.00
 Lotus Root (6pcs)

Lotus Root (6pcs)

$3.50
 Okra (6pcs)

Okra (6pcs)

$3.00
 Potatoes (3pcs)

Potatoes (3pcs)

$2.00
 Ramen Noodle

Ramen Noodle

$4.50
 Sausage

Sausage

$3.50
 Seasoning (4oz)

Seasoning (4oz)

$2.75
 White Rice

White Rice

$2.50